• Endoskop ve Tıbbi Alet Dezenfektanları

ACTOSED® HP Ready
Tıbbi Alet ve Endoskoplar için Yüksek Yüzey Dezenfektan
Perasetik asit ve hidrojen peroksit kombinasyonu içerir.
Önceden temizliği yapılmış esnek ve sert endoskoplar ile tıbbi aletlerin yüksek düzey dezenfeksiyonu için kullanılır.
Sporlar dahil geniş bir etki spektrumuna sahiptir, bakteriler, mikobakteriler, virüsler ve mantarlar üzerine hızlı etkilidir.
Biyolojik olarak parçalanabilir.
Sağlık personelleri için güvenli kullanım sağlar.
Manuel veya endoskop yıkama makinesi ile kullanılabilir.
Test stripleri ile konrol edilerek 5 güne kadar kullanılabilir.

Endoskop ve Tıbbi Alet Dezenfektanları